Skip to content

new retailer activation

Ang bawat RETAILER na nactivate ay makakatanggap ng P50 Load Wallet + 5 Retailer Activation Pin.
Upang makapag activate ng Retailer ay kailangan lamang ng P100 Load Wallet +1 Retailer Activation Pin

Paalala:

  • Upang makatanggap ng Retailer activation Unilevel Commission dapat ang Dealer ay nakakapagload ng total na P5,000/month sa mga Retailers at Consumers
  • Tuwing end of month ang release ng Unilevel Commission

Simula Feb. 1, mababawasan ng P100 Load wallet ang sinumang mag-aactivate ng isang bagong Retailer.

  1. Pupunta sa bagong Retailer ang P50 Load Wallet at ang natitirang P50 Load Wallet ay mapapasa ng tig P5 Load Wallet sa bawat Dealer up to 10th level as Unilevel Commission.
  2. Ang mga Dealers lang na nakakapagload ng total na P5,000/month sa mga Retailers at Consumers ang qualified sa Unilevel Commissions. Magkakaroon tayo ng Dynamic Compression sa pag-distribute ng Unilevel Commissions. Ito’y binibigay sa unang araw ng susunod na buwan.
  3. Ang mga bagong Retailers ay mabibigyan ng 5 Retailer Activation Pins. Ang mga retailer ay pwede na ding mag activate ng retailers. Kailangan din P100 Load Wallet balance tuwing mag-aactivate ng bagong Retailer. Papasok ang P50 Load Wallet sa bagong Retailer (plus 5 Retailer Activation Pins) at P5 Unilevel Commission sa Dealer ng Retailer na nag-activate sa bagong Retailer pataas sa lahat ng qualified Dealers up to 10th level.
  4. Ang Dealer lamang ang pwedeng kumita ng P5 Unilevel Commissions tuwing may bagong activated na Retailer. Kung Retailer ang nag-activate sa bagong Retailer, magsisimula ang P5 Unilevel Commission sa pinakamalapit na Dealer sa taas ng Retailer.